O mnie


Jacek Seniów
1980-82 asystent w Studium Projektowania Form Ceramiki i Szk. PWSSP we Wrocławiu,
1981-88 współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków: realizacja malarstw Ściennych w obiektach zabytkowych, m.in. opracowanie projektu stylizowanego liternictwa oraz realizacja w ceramice napisu „Piwnica Świdnicka” na wrocławskim Ratuszu,
1986 półroczne stypendium rządu duńskiego w Szkoleń for Brungskunst w Kopenhadze. Uzyskanie rekomendacji tej Uczelni na studia w Światowej Akademii Wzornictwa Przemysłowego w Pasadenie,
1991-93 dyrektor artystyczny Studia Design w firmie „lnteger”,
1993-95 konsultant do spraw projektowania graficznego i przygotowania do druku w Drukarni i Wydawnictwie „Hector”,
od 1993 właściciel PPUPiR „GRART”. Prace malarskie: w zbiorach prywatnych i instytucji w kraju i za granicą.